จดทะเบียนบริษัทเชียงราย

จดทะเบียนบริษัทภาคเหนือComments are off for this post.

You Are Here:จดทะเบียนบริษัทเชียงราย

tel095-793-7000

line-cbg1

ตราประจำจังหวัดเชียงราย
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 • ตราประจำจังหวัด : รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพ่อขุนมังรายเคยใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็นชนวนให้พ่อขุนมังรายมาก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่า ช้างทรงของพ่อขุนมังรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนมังรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพวงแสด (Pyrostegia venusta)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: กาซะลองคำ (Radermachera ignea) โดยเป็นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
 • คำขวัญประจำจังหวัด: เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
รับจดทะเบียนบริษัทเชียงราย จดทะเบียนบริษัทเชียงราย รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย จดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเชียงราย รับทำบัญชีเชียงราย ทำบัญชีเชียงราย รับวางระบบบัญชีเชียงราย วางระบบบัญชีเชียงราย รับตรวจสอบบัญชีเชียงราย ตรวจสอบบัญชีเชียงรายจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง
บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ยินดีให้บริการ
1. งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ ทุกประเภท
1.1
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
1.2
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.3
จดทะเบียนใบทะเบียนพณิชย์ (ร้านค้า)
1.4
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.5
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1.6
จดทะเบียนบริษัทมหาชน
2.
งานด้าน บัญชี
2.1
รับวางระบบบัญชี ทั้งระบบ หรือ เฉพาะ แผนก
2.2
รับจัดทำบัญชี รายเดือน รายปี ทำงบส่งผู้บริหาร
2.3
รับตรวจสอบบัญชี ตรวจกิจการ ( BOI ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประสบการณ์ งานตรวจ บริษัท องค์กร ขนาดใหญ่)
3.
งานด้าน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน "เอ็นจีโอ" (NGOs)
3.1
ให้คำปรึกษา งานจัดตั้ง มูลนิธิ และ สมาคม
3.2
ให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนา การดำเนินงาน ของ มูลนิธิ และสมาคม
3.3
ให้คำปรึกษา การขออนุญาต ดำเนินงาน ของ องค์กรพัฒนาเอกชน "เอ็นจีโอ" (NGOs)
4.
งานบริการ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนิน ธุรกิจ
4.1
กาจดเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มสาขา เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้กรรมการ เข้า-ออก แก้อำนาจกรรมการ เปลี่ยนชื่อบริษัท แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
4.2
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอบัตร นำเข้า-ส่งออก ขอใบอนุญาตธุรกิจท่องเที่ยว
4.3
งานแปล และรับรองเอกสาร เอกสารราชการ การรับรองสัญชาติ
4.4
งานจดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า
4.5
งานขออนุญาตธุรกิจต่างด้าว ขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
4.6
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
5
งานบริการ ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
5.1
ที่ปรึกษา ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวผลิตภัณฑ์
5.2
ที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย การร่างสัญญา กฎหมายแรงงาน
5.3
ที่ปรึกษา ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเขียนแผนเพื่อยื่นขอสินเชื่อ
จดทะเบียนนิติบุคคล ทุกประเภท และให้ทาง ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป ดูแลบัญชี รับฟรี
1.ค่าออกแบบ เว็บไซต์ มูลค่า 5,900 บาท
2.โดเมน .com .net .biz .org .info 1ปี มูลค่า 450 บาท
3.พื้นที่ โฮสติ้ง สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 1 Gb 1ปี มูลค่า 1,000 บาท
4.ระบบ อีเมล์ บริษัท มูลค่า 2,000 บาท

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2914-7962-4 สายด่วน 090-665-9488, 094-491 4333
โทรสาร 0-2914-6688 http://www.chonlatee.com Email [email protected]

รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้านแบ่งเป็น
CHIANG RAI PROVINCE จังหวัดเชียงราย (๑๘ อำเภอ)

 • ๑๐.๑ Mueang Chiang Rai District อำเภอเมืองเชียงราย
 • ๑๐.๒ Chiang Khong District อำเภอเชียงของ
 • ๑๐.๓ Chiang Saen District อำเภอเชียงแสน
 • ๑๐.๔ Khun Tan District อำเภอขุนตาล
 • ๑๐.๕ Mae Chan District อำเภอแม่จัน
 • ๑๐.๖ Doi Luang District อำเภอดอยหลวง
 • ๑๐.๗ Mae Fa Luang District อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 • ๑๐.๘ Mae Lao District อำเภอแม่ลาว
 • ๑๐.๙ Mae Sai District อำเภอแม่สาย
 • ๑๐.๑๐ Mae Suai District อำเภอแม่สรวย
 • ๑๐.๑๑ Pa Daet District อำเภอป่าแดด
 • ๑๐.๑๒ Phan District อำเภอพาน
 • ๑๐.๑๓ Phaya Mengra District i อำเภอพญาเม็งราย
 • ๑๐.๑๔ Thoeng District อำเภอเทิง
 • ๑๐.๑๕ Wiang Chai District อำเภอเวียงชัย
 • ๑๐.๑๖ Wiang Chiang Rung District อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • ๑๐.๑๗ Wiang Kaen District อำเภอเวียงแก่น
 • ๑๐.๑๘ Wiang Pa Pao District อำเภอเวียงป่าเป้า

tel095-793-7000

line-cbg1

Top