พฤษภาคม 4, 2016

รวมลิ้งค์ธนาคาร

tel

line

รวมลิ้งค์ธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย http://www.isbt.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) http://www.scb.co.th
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) http://www.bankthai.co.th
  ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน) http://www.bankasia4u.co.th
ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) http://www.standardcharterednakornthon.co.th
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน http://www.uob-radanasin.co.th
ธนาคารนครหลวงไทย http://www.scib.co.th
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) http://www.thanachart.com
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) http://www.tisco.co.th
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) http://www.tmb.co.th
  ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์ http://www.ktb-shariahbank.co.th
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) http://www.ktb.co.th
  ธนาคารกรุงเทพ http://www.bbl.co.th
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) http://www.bangkokbank.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด (มหาชน) http://www.krungsri.com
ซิติแบงค์ ไทยแลนด์ http://www.citibank.co.th
  ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ http://www.ghbhomecenter.com
  ธนาคารกสิกรแฟคเตอริ่งจำกัด http://www.kasikornfactoring.com
  ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร http://www.bacc.or.th
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย http://www.exim.go.th
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ http://www.ghb.co.th
ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

tel-0836225555

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

รับจดทะเบียน

 • บริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • มูลนิธิ
 • สมาคม
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • ฯลฯ

 

จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 • จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท
 • จดเพิ่มสาขา
 • จดเปลี่ยนตราสำคัญ
 • จดเปลี่ยนชื่อ
 • จดกรรมการ เข้า-ออก
 • จดเพิ่มทุนจดทะเบียน
 • จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • ฯลฯ

 

จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

 • จดเครื่องหมายการค้า
 • จดสิทธิบัตร
 • จดลิขสิทธิ์
 • จด อย.

 

บริการงานด้านจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียน
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า

บริการงานด้านบัญชีและภาษี

 • งานวางระบบ
 • งานจัดทำบัญชี
 • งานตรวจสอบ

บริการงานด้านขอใบอนุญาต

 • งานขอใบอนุญาต 
 • บริการเป็นที่ปรึกษา

บริการงานด้าน จัดอบรมสัมนา

 • จัดอบรม ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ เรื่องบัญชีภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและคอมพิวเตอร์ผู้สูงวัย

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ

 • จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปต่างๆพร้อมติดตั้งเช่น Express Accounting
 • บริการ รับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์

30

Top